top of page

Tjenester

Total leverandør på vaktmestertjenester.


Vi utfører en totalpakke for næringsbygg, sameier og borettslag.

Den innebærer vaktmestertjenester, brannvern, trappevask, vindusvask, matte bytte, snømåking, gressklipping med mer.I tillegg leverer vi : 
Vi utfører graving, planering, drenering, snørydding, strøing, bortkjøring av snø, hellelegging, asfaltering, brosteinsetting, belegningsstein, kantsteinsetting, plenlegging, ferdiggress, beplantning, anlegger parkeringsplasser, lekeplasser, murer, trapper, felling/fjerning av store trær, beskjæring, plenklipping, sprøyting, barking, gjødsling, kalking, samt egning av hager og parker.


Vi levere alt av masser som jord, bark, grus, pukk, fyllmasse, kulestein, elvesingel, strandsand, muresand.

PerAbr1-3.jpg

Sesongbaserte tjenester

Sommer : Gressklipping, gjødsling, luking, vanning.

Vinter :  Brøyting med traktor, snøfreser, håndmåking, strøing.
Vår rengjøring :  Vedlikehold etter vintersesong med fasadevask , oppsamling av grus, oppmerking av parkeringsplasser.

Per abrahamsen- vinter-7.jpg

Anlegg - asfaltering - brostein osv.

Vi utfører graving, planering, drenering, strøing, hellelegging, asfaltering, brosteinsetting, belegningsstein, kantsteinsetting, plenlegging, ferdiggress, beplantning, anlegger parkeringsplasser, lekeplasser, murer, trapper, felling/fjerning av store trær, beskjæring, plenklipping, sprøyting, barking, gjødsling, kalking, samt egning av hager og parker.

PER_Asfalt-28.jpg
bottom of page